xm kiwami口座 スプレッド 23.4/29 15時

https://youtube.com/watch?v=Nqp07Ukqu90

関連ツイート


https://twitter.com/rkayama/status/1642919848102748160


https://twitter.com/9z80_53z0/status/1642919769421807619


https://twitter.com/ikyuuuuuuu/status/1642919754745929729